- Lượng

♦ Phiên âm: (Liàng)

♦ Bộ thủ: Lý ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦số lượng

chữ có nhiều âm đọc:
, : liáng
1. 西
2.
, : liàng
1. 西,
2. ,
3.
4.


Vừa được xem: 麥冬非導體魂不附體行政事务组董事长芟除木州