Pineapple

- trọng, trùng

♦ Phiên âm: (zhòng, chóng)

♦ Bộ thủ: Lí ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Hình) Nặng (sức, lượng). ◎Như: khinh trọng nặng nhẹ.
♦(Hình) Lớn, mạnh (nói về âm thanh). ◎Như: trọng độc đọc lớn tiếng, trọng âm âm nặng, âm trầm.
♦(Hình) Giá trị cao, quan yếu. ◎Như: trọng giá giá cao, trọng quyền quyền hành cao.
♦(Hình) Trang trọng, thận trọng. ◎Như: trọng nhân người cẩn thận.
♦(Hình) Khẩn yếu. ◎Như: nghiêm trọng .
♦(Hình) Tôn quý. ◎Như: trọng khách quý khách, trọng hóa vàng bạc của cải quý giá.
♦(Hình) Nồng, đậm, nhiều, hậu, dày. ◎Như: trọng sắc nhan sắc rất đẹp, trọng băng băng đá dày, trọng ý tình ý thâm hậu, trọng bích xanh lục đậm.
♦(Hình) Nghiêm túc, nghiêm khắc. ◎Như: trọng pháp hình phạt nghiêm khắc, trọng tích tử hình.
♦(Hình) Nặng nề. ◎Như: sát nhân trọng tù tù có tội nặng giết người.
♦(Hình) Nặng nhọc, trì trệ, chậm chạp. ◎Như: trọng khí hít thở nặng nhọc, khó khăn, trọng trệ ngưng trệ, bế tắc.
♦(Danh) Trọng lượng.
♦(Danh) Quyền lực, quyền thế. ◇Hàn Phi Tử : Nhiên tắc nhân chủ vô uy, nhi trọng tại tả hữu hĩ , (Ngoại trữ thuyết tả hạ ) Nhưng mà bậc chủ không có oai nghi, thì quyền thế ở trong tay kẻ tả hữu vậy.
♦(Danh) Xe quân nhu (quân đội thời xưa dùng để chở quần áo, lương thực).
♦(Động) Chuộng, coi trọng. ◎Như: trọng nông chuộng nghề làm ruộng.
♦(Động) Tăng thêm. ◇Hán Thư : Thị trọng ngô bất đức dã (Văn Đế kỉ ) Thế là làm tăng thêm sự thiếu đức của ta.
♦(Phó) Rất, lắm, quá. ◇Tố Vấn : Trọng hàn tắc nhiệt (Âm dương ứng tượng ) Lạnh quá hóa nóng.
♦(Phó) Đặc biệt, đặc cách. ◇Sử Kí 史記: Tần Hoàng Đế tích kì thiện kích trúc, trọng xá chi, nãi hoắc kì mục , , (Kinh Kha truyện ) Tần Hoàng Đế tiếc tài thổi sáo trúc của ông (Cao Tiệm Li ), đặc cách cho ân xá, nhưng làm cho mù mắt.
♦Một âm là trùng. (Phó) Lại, nhiều lần, chồng chất. ◎Như: trùng tố làm lại, phúc bất trùng lai phúc chẳng đến hai lần.
♦(Danh) Lượng từ: tầng, lớp. ◎Như: nhất trùng một tầng. ◇Vương An Thạch : Chung San chỉ cách sổ trùng san (Bạc thuyền Qua Châu ) Chung San chỉ cách mấy lớp núi.

chữ có nhiều âm đọc:
, : zhòng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
, : chóng
1.
2. 〔重庆西
3.


Vừa được xem: