Pineapple

- thuần

♦ Phiên âm: (chún)

♦ Bộ thủ: Dậu ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Hình) Nồng (rượu). ◎Như: thuần tửu rượu nồng.
♦(Hình) Chất phác, chân thật. § Thông thuần .
♦(Hình) Không lẫn lộn. § Thông thuần .
♦(Danh) Rượu nồng, rượu ngon.
♦(Danh) Cồn, chất hóa học hữu cơ (tiếng Anh "alcohol").

: chún
1.
2.
3. ”。
4.


Vừa được xem: 142郎才女貌火铲類比岌岌