Pineapple

- uấn

♦ Phiên âm: (yùn)

♦ Bộ thủ: Dậu ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()yùn
1.
2. ”,


    沒有相關
Vừa được xem: 即景仗義即時即是仗恃仗勢即刻即使他鄉