- nghiệp

♦ Phiên âm: (yè)

♦ Bộ thủ: Ấp ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Tên một huyện ngày xưa, ấp của Tề thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Hà Nam. ◇Nguyễn Du : Nghiệp Thành thành ngoại dã phong xuy (Thất thập nhị nghi trủng ) Bên ngoài thành Nghiệp gió đồng thổi.
♦(Danh) Họ Nghiệp.

: yè
xem “”。


    沒有相關
Vừa được xem: 栝樓愚拙