Pineapple

- đặng

♦ Phiên âm: (dèng)

♦ Bộ thủ: Ấp ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
♦(Danh) Tên huyện.
♦(Danh) Họ Đặng .

: dèng
xem “”。


    沒有相關
Vừa được xem: 食不充腸輩出胡蘿卜顧復之恩順風吹火革故鼎新隱姓埋名