Pineapple

- đặng

♦ Phiên âm: (dèng).

♦ Bộ thủ: Ấp ().

♦ Ngũ hành: cập nhật.


♦(Danh) Tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
♦(Danh) Tên huyện.
♦(Danh) Họ Đặng .


    沒有相關
Vừa được xem: 催花雨趨炎附勢孤芳自賞堤潰蟻孔名花有主衛生帶