- hàm

♦ Phiên âm: (hán, hàn)

♦ Bộ thủ: Ấp ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) § Xem Hàm Đan .
♦(Danh) Chương Hàm tên người.

: hán
邯郸


Vừa được xem: 淤灌朱砂熊狸左降對癥下藥