Pineapple

- biên

♦ Phiên âm: (biān)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Ranh giới, chỗ hai nước hoặc hai khu đất tiếp cận nhau. ◎Như: thủ biên phòng vệ biên giới, thú biên đóng giữ ở vùng biên giới, khẩn biên khai khẩn đất ở biên giới.
♦(Danh) Bên, ven. ◎Như: giang biên ven sông, lộ biên bên đường.
♦(Danh) Chung quanh, chu vi. ◎Như: trác biên bốn cạnh bàn, sàng biên chung quanh giường.
♦(Danh) Giới hạn, tận cùng. ◎Như: khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn , biển khổ không cùng, quay đầu là bờ. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há, Bất tận Trường giang cổn cổn lai , (Đăng cao ) Lá cây rụng ào ào dường như không bao giờ hết, Sông Trường giang cuộn chảy không ngừng.
♦(Danh) Phía, đằng, phương hướng. ◎Như: tả biên phía trái, tiền biên đằng trước, đông biên phía đông, ngoại biên phía ngoài.
♦(Danh) Đầu mối.
♦(Danh) Cạnh (từ dùng trong môn hình học). ◎Như: đẳng biên tam giác hình hình tam giác đều (ba cạnh dài bằng nhau).
♦(Danh) Đường viền (trang sức). ◎Như: kim biên đường viền vàng.
♦(Danh) Lượng từ: cạnh. ◎Như: ngũ biên hình hình năm cạnh.
♦(Danh) Họ Biên.
♦(Hình) Lệch, không ngay.
♦(Hình) Biểu thị vị trí. Tương đương với , nội , trung . ◇Cao Thích : Đại mạc phong sa lí, Trường thành vũ tuyết biên , (Tín An Vương mạc phủ ) Trong gió cát sa mạc, Trong tuyết mưa trường thành.
♦(Phó) Một mặt ..., vừa ... vừa. ◎Như: biên tố biên học một mặt làm việc, một mặt học hành, biên cật phạn biên khán điện thị vừa ăn cơm vừa xem truyền hình.

: biān
xem “”。


Vừa được xem: 藏身屯墾閨閫