Pineapple

- tuân

♦ Phiên âm: (zūn)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Động) Thuận theo, đi theo. ◇Khuất Nguyên : Khứ cố hương nhi tựu viễn hề, tuân Giang Hạ dĩ lưu vong , (Cửu chương , Ai Dĩnh ) Từ bỏ cố hương mà đi xa hề, thuận dòng sông Giang sông Hạ ta đi trốn.
♦(Động) Noi theo, y chiếu. ◎Như: tuân kỉ tuân theo kỉ luật.

: zūn
沿


Vừa được xem: 盛器按驗獨創巧取豪奪波特蘭