Pineapple

- khiển, khán

♦ Phiên âm: (qiǎn, qiàn)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Sai khiến, khiến. ◇Pháp Hoa Kinh : Tức khiển bàng nhân, cấp truy tương hoàn , (Tín giải phẩm đệ tứ ) Liền sai người hầu cận đuổi gấp theo bắt lại.
♦(Động) Giải tán, phóng thích. ◎Như: khiển tán giải tán, phân phát đi hết. ◇Hậu Hán Thư : (Quyển nhất, Quang Vũ đế kỉ thượng ) Triếp Bình khiển tù đồ, trừ Vương Mãng hà chánh , Triếp Bình phóng thích những người tù tội, hủy bỏ chánh sách hà khắc của Vương Mãng.
♦(Động) Làm cho, khiến cho. ◇Ông Sâm : Tha đà mạc khiển thiều quang lão, Nhân sanh duy hữu độc thư hảo , (Tứ thì độc thư lạc ) Lần lữa chẳng làm cho sắc xuân già, Đời người chỉ có đọc sách là hay thôi.
♦(Động) Đuổi đi, phóng trục, biếm trích. ◇Hàn Dũ : Trung San Lưu Mộng Đắc Vũ Tích diệc tại khiển trung (Liễu Tử Hậu mộ chí minh ) Lưu Mộng Đắc, (húy là) Vũ Tích, người đất Trung Sơn, cũng đương bị biếm trích.
♦(Động) Trừ bỏ, tiêu trừ. ◎Như: tiêu khiển cởi bỏ (phiền muộn). ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Sử Tiến vô khả tiêu khiển, đề cá giao sàng tọa tại đả mạch tràng liễu âm thụ hạ thừa lương , (Đệ nhị hồi) Sử Tiến không có gì tiêu khiển, (bèn) lấy chiếc ghế xếp ngồi hóng mát dưới gốc liễu trong sân đập lúa.
♦Một âm là khán. (Danh) Cái xe chở muông sinh trong đám ma.

: qiǎn
1.
2. 怀


Vừa được xem: 勿藥有喜勿忘我勸學勤苦勤王勞資勞苦煤耗勞燕分飛