Pineapple

- diêu, dao

♦ Phiên âm: (yáo)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Xa. ◎Như: diêu viễn xa xôi.
♦(Hình) Dài. ◇Lí Bạch 李白: Diêu dạ hà man man (Nam bôn thư hoài ) Đêm dài sao mà dằng dặc.
♦§ Ghi chú: Cũng đọc là dao.

: yáo
”。


Vừa được xem: 鉆機母體懦夫