- hà

♦ Phiên âm: (xiá)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Hình) Xa. ◎Như: hà phương phương xa, hà nhĩ xa gần. ◇Đào Uyên Minh : Sách phù lão dĩ lưu khế, thì kiểu thủ nhi hà quan , (Quy khứ lai từ ) Chống gậy để thường nghỉ ngơi, có lúc ngửng đầu mà nhìn ra xa.
♦(Đại) Đại từ nghi vấn. § Cũng như .

: xiá
1.
2.


Vừa được xem: