Pineapple

- tuyển, tuyến

♦ Phiên âm: (xuǎn, suàn)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()xuǎn
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 巧取豪奪波特蘭謹則無憂多心勁