Pineapple

- quát, thích

♦ Phiên âm: (shì, guā, n)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Hình) Nhanh, tấn tốc.
♦(Danh) Tên người. ◎Như: Cao Bá Quát (1808-1855).
♦§ Một dạng của chữ thích .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()shì
1.
2.
3.
4.
5.
6.
, : kuò
“?”。


Vừa được xem: 狗馬