Pineapple

- viễn

♦ Phiên âm: (yuǎn, yuàn)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()yuǎn
1.
2.
3.
4.
5. (Danh từ) Họ。
, : ()yuàn


Vừa được xem: 逶遲瀘州大曲源遠流長