- tiến

♦ Phiên âm: (jìn)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()jìn
1. , 退退
2.
3.
4.
5.
6.


Vừa được xem: 班超