VN520


              

Phiên âm : zhè, zhèi

Hán Việt : giá, nghiện

Bộ thủ : Xước (辵, 辶)

Dị thể :

Số nét : 7

Ngũ hành :

这 chữ có nhiều âm đọc:
一, : (這)zhè
1. 代词, 此, 指较近的时间, 地点或事物, 与“那”相对: 这里.这些.这个.这样.
2. 这时候, 指说话的同时: 他这就来.
二, : (這)zhèi
“这一”二字的合音, 但指数量时不限于一: 这个.这点儿.这些年.