Pineapple

- quá, qua

♦ Phiên âm: (guò, guō)

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Tục dùng như chữ quá .
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()guò
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
, : ()guo
1.
2. ”, “
, : ()guō
(Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 酥麻