Pineapple

- đạt

♦ Phiên âm: (dá, tì, )

♦ Bộ thủ: Sước ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()dá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 非條件刺激布防