- nông

♦ Phiên âm: (nóng)

♦ Bộ thủ: Thần ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Làm ruộng, trồng trọt, cầy cấy.
♦(Động) Cần cù, cố gắng. ◇Kê Khang : Ngũ cốc dịch thực, nông nhi khả cửu , (Đáp hướng tử kì nan dưỡng sanh luận ) Ngũ cốc thay đổi trồng trọt, cố gắng thì có thể được lâu dài.
♦(Danh) Nghề làm ruộng, trồng trọt. § Ngày xưa cho học trò, nông làm ruộng, công làm thợ, thương đi buôn: là tứ dân .
♦(Danh) Người làm ruộng, người làm việc canh tác. ◇Luận Ngữ : Phàn Trì thỉnh học giá, tử viết: Ngô bất như lão nông , : (Tử Lộ ) Phàn Trì xin học làm ruộng, Khổng Tử nói: Ta không bằng một nông phu già.
♦(Danh) Quan coi về việc ruộng nương.
♦(Danh) Họ Nông.
♦(Hình) Thuộc về nhà nông. ◎Như: nông cụ đồ dùng của nhà nông, nông xá nhà ở thôn quê.

: nóng
xem “”。


Vừa được xem: 杜甫圈點富安奧藏