- hạt

♦ Phiên âm: (xiá)

♦ Bộ thủ: Xa ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()xiá
1. 使
2.


    沒有相關
Vừa được xem: 獻策趕浪頭