Pineapple

- giác, giếu, giảo

♦ Phiên âm: (jiào, jué)

♦ Bộ thủ: Xa ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()jiào
1.
2.
3.
4.


    沒有相關
Vừa được xem: 海王星櫛比鱗次