Pineapple

- chuyển, chuyến

♦ Phiên âm: (zhuǎn, zhuàn)

♦ Bộ thủ: Xa ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()zhuǎn
1.
2.
3.
4.
5. ,
, : ()zhuàn
1.
2. 使
3.
4.
5. ”:“。”
, : ()zhuǎi
[转文]使


Vừa được xem: 夜總會總理