- bí

♦ Phiên âm: (pèi)

♦ Bộ thủ: Xa ()

♦ Số nét: 22

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Dây cương ngựa. ◇Khuất Nguyên : Ẩm dư mã ư Hàm Trì hề, tổng dư bí hồ Phù Tang , (Li Tao ) Cho ngựa ta uống nước ở Hàm Trì hề, buộc dây cương ở đất Phù Tang.

: pèi
xem “”。


Vừa được xem: 常用對數箍嘴銀洋乳糖