Pineapple

- triệu

♦ Phiên âm: (zhào, tiǎo)

♦ Bộ thủ: Tẩu ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()zhào
1.
2. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 閑職幾時奧藏鵝掌楸煤藏