- tẩu

♦ Phiên âm: (zǒu)

♦ Bộ thủ: Tẩu ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Chạy. ◇Lưu Hi : Từ hành viết bộ, tật hành viết xu, (...) tật xu viết tẩu , , (...) (Thích danh , Thích tư dong 姿) Đi thong thả là bộ, đi nhanh là xu, (...) chạy là tẩu. ◇Hàn Phi Tử : Thố tẩu xúc chu, chiết cảnh nhi tử , (Ngũ đố ) Con thỏ chạy đụng gốc cây, gãy cổ chết.
♦(Động) Đi bộ. ◎Như: tẩu lộ đi bộ.
♦(Động) Chạy trốn. ◎Như: đào tẩu chạy trốn, bại tẩu thua chạy trốn. ◇Mạnh Tử 孟子: Khí giáp duệ binh nhi tẩu (Lương Huệ Vương thượng ) Bỏ áo giáp kéo quân mà chạy trốn.
♦(Động) Di động. ◎Như: tẩu bút nguẫy bút, ngã đích biểu tẩu đắc ngận chuẩn đồng hồ của tôi chạy đúng lắm.
♦(Động) Ra đi, lên đường. ◎Như: ngã minh thiên tựu yếu tẩu liễu tôi ngày mai phải lên đường rồi.
♦(Động) Tiết lộ, để hở. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Tam nhân đại kinh: Mạc bất tẩu lậu liễu tiêu tức, giá kiện sự phát liễu? : , (Đệ thập bát hồi) Ba người giật mình: Chẳng phải là đã tiết lộ tin tức, việc đó bị phát giác rồi sao?
♦(Động) Qua lại, thăm viếng, giao vãng. ◎Như: tha môn lưỡng gia tẩu đắc ngận cần hai gia đình họ qua lại với nhau rất thường xuyên.
♦(Động) Mất hình thái trước, sai trật. ◎Như: tẩu bản bản khác, không phải bản cũ, tẩu vị bay mùi, tẩu dạng biến dạng.
♦(Động) Đi, đến. ◎Như: tẩu vãng đi đến, tẩu phỏng đến hỏi, phỏng vấn.
♦(Hình) Để cho đi bộ được. ◎Như: tẩu đạo lề đường, vỉa hè.
♦(Hình) Để sai khiến, sai bảo. ◎Như: tẩu tốt lính hầu, tay sai.
♦(Hình) Đi đứng trên mặt đất. ◎Như: phi cầm tẩu thú chim bay thú chạy.
♦(Danh) Tôi (khiêm từ). § Cũng như bộc . ◇Trương Hành : Tẩu tuy bất mẫn (Tây kinh phú 西) Tôi tuy không lanh lẹ.
♦(Danh) Chỉ chung loài thú. ◇Tả Tư : Cùng phi tẩu chi tê túc 宿 (Ngô đô phú ) Chim và thú ở đường cùng có chỗ đậu nghỉ.

: zǒu
1.
2.
3.
4.
5.
6. 线
7.
8.
9.
10, ,“


Vừa được xem: 仍舊仍然今譯繞彎子今草