- chu

♦ Phiên âm: (zhōu)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()zhōu


    沒有相關
Vừa được xem: 指出长柄勺50石英鐘