Pineapple

- thưởng

♦ Phiên âm: (shǎng)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()shǎng
1.
2. 西
3.
4.
5. (Danh từ) Họ。
6. ”,


Vừa được xem: 杜甫行動巴维县蜜腺爐臺評析紫氣