Pineapple

- phú

♦ Phiên âm: (fù)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: ()fù
1.
2.
3.
4.
5. ”,


    沒有相關
Vừa được xem: 列土分疆蛇莓意志蒸餾脊檁瘧蚊瘧疾瘧子瘡痂