- phí, bỉ

♦ Phiên âm: (fèi, bì)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()fèi
1.
2.
3.
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: æ‹œ杜甫圈點富安