Pineapple

- quý

♦ Phiên âm: (guì)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()guì
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: