Pineapple

- quán

♦ Phiên âm: (guàn, wān)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()guàn
1. 穿:“”。
2. 穿穿
3. ”,
4.
5. (Danh từ) Họ。


    沒有相關
Vừa được xem: 客籍