Pineapple

- chất, chí

♦ Phiên âm: (zhí, zhì)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()zhì
1.
2.
3.
4.
5. ”,


Vừa được xem: 曇摩