Pineapple

- trách, trái

♦ Phiên âm: (zé, zhài)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()zé
1.
2.
3.
4.
5.
, : zhài
”。


Vừa được xem: 神州砟子睦鄰獨裁有舊敢死