Pineapple

- lại

♦ Phiên âm: (lài)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Cậy nhờ, nương tựa. ◎Như: ỷ lại nương tựa nhờ vả không tự lo, ngưỡng lại trông cậy vào.
♦(Động) Ỳ, ườn ra. ◎Như: lại sàng nằm ỳ trên giường.
♦(Động) Chối cãi, không nhận. ◎Như: để lại chối cãi, lại trái quỵt nợ.
♦(Động) Đổ tội, đổ oan. ◎Như: vu lại vu khống. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Thật thị ngộ thương, chẩm ma lại nhân? , ? (Đệ bát thập lục hồi) Đúng là lầm lỡ bị chết, sao lại vu vạ cho người?
♦(Hình) Xấu, tệ, dở. ◎Như: kim niên trang giá trưởng đắc chân bất lại năm nay hoa màu lên thật không tệ lắm.
♦(Hình) Lành, tốt. ◇Mạnh Tử 孟子: Phú tuế tử đệ đa lại, hung tuế tử đệ đa bạo, phi thiên chi giáng tài nhĩ thù dã , , (Cáo tử thượng ) Năm được mùa con em phần nhiều hiền lành, năm mất mùa con em phần nhiều hung tợn, chẳng phải trời phú cho bẩm tính khác nhau như thế.
♦(Phó) May mà. ◇Vi Ứng Vật : Tệ cừu luy mã đống dục tử, Lại ngộ chủ nhân bôi tửu đa , (Ôn tuyền hành ) Áo cừu rách, ngựa yếu, lạnh cóng gần muốn chết, May gặp chủ nhân chén rượu nhiều.
♦(Danh) Lợi nhuận.
♦(Danh) Họ Lại.

: lài
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 漁撈酌奪