Pineapple

- mãi

♦ Phiên âm: (mǎi)

♦ Bộ thủ: Bối ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Mua. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Thương nhân trọng lợi khinh biệt li, Tiền nguyệt Phù Lương mãi trà khứ , (Tì bà hành ) Người lái buôn trọng lợi coi thường li biệt, Tháng trước đi mua trà tại Phù Lương. Phan Huy Vịnh dịch thơ: Khách trọng lợi, khinh đường li cách, Mải buôn chè sớm tếch nguồn khơi.

: mǎi
1. 西
2.
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 懲治