Pineapple

- trư

♦ Phiên âm: (zhū)

♦ Bộ thủ: Thỉ ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Heo, lợn. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Phi! Yêm chỉ đạo na cá Trịnh đại quan nhân, khước nguyên lai thị sát trư đích Trịnh đồ ! , (Đệ tam hồi) Hứ! Ta ngỡ đại quan nhân họ Trịnh nào, té ra là thằng Trịnh Đồ mổ lợn.
♦(Danh) Chỗ nước đọng. § Thông trư .

: zhū
”。


Vừa được xem: 以前乳母乳糖