Pineapple

- đậu

♦ Phiên âm: (dòu)

♦ Bộ thủ: đậu ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Cái bát tiện bằng gỗ để đựng phẩm vật cúng hoặc các thức dưa, giấm. ◇Trịnh Huyền : Tự thiên dụng ngõa đậu (Tiên ) Tế trời dùng bát đậu bằng đất nung.
♦(Danh) Đỗ, đậu (thực vật). ◎Như: hoàng đậu đậu nành.
♦(Danh) Họ Đậu.

: dòu
1. , ”, “”, “”, “绿”, “”, “”, “绿
2. 西
3.
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 樊籠