- dao

♦ Phiên âm: (yáo)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .

: ()yáo
1.
2.
3. :“”。


    沒有相關
Vừa được xem: 主詞主觀主要主腦主考一流主翼主義主編