- điều, điệu

♦ Phiên âm: (diào, tiào)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ 調.

chữ có nhiều âm đọc:
, : (調)tiáo
1.
2. 使使
3. 使
4.
5. 使
6.
7.
, : (調)diào
1.
2. :C
3.
4.
5.
6. , ,
7.
8.
9.
10,
11. ,
12.
, : (調)zhōu
:《广·》:“。”