Pineapple

- độc, đậu

♦ Phiên âm: (dú, dòu)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()dú
1.
2.
3.
4.
, : ()dòu


    沒有相關
Vừa được xem: 伴讀氫氰酸