Pineapple

- thuyết, duyệt, thuế

♦ Phiên âm: (shuō, shuì)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()shuō
1.
2.
3.
4.
5. 》。
, : ()shuì
使
, : ()yuè
”。


Vừa được xem: 灼痛塔什干