Pineapple

- ngữ, ngứ

♦ Phiên âm: (yǔ, yù)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()yǔ
1.
2. ”::“”。
3.
4.
, : ()yù


Vừa được xem: 温带气候杰作