Pineapple

- tường

♦ Phiên âm: (xiáng, yáng)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()xiáng
1.
2.
3.
4.
5.
, : ()yáng
”,


    沒有相關
Vừa được xem: 銀洋凋落裊裊婷婷