Pineapple

- thoại

♦ Phiên âm: (huà)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()huà
1.
2.


Vừa được xem: 羅經缺陷金字塔维生素统一县縷陳縱觀縮砂密緩限