Pineapple

- từ

♦ Phiên âm: (cí)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()cí
1.
2.
3.


Vừa được xem: