Pineapple

- thức, chí

♦ Phiên âm: (shì, shí, n)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()shí
1.
2.
3.
, : ()zhì
1.
2.


Vừa được xem: 大撈一把孟菲斯打粗头皇子