Pineapple

- thiết

♦ Phiên âm: (shè)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()shè
1.
2.
3. 使


Vừa được xem: 熱望熱戰黑粉;反粉轟轟烈烈能力龍海驢皮膠非笑霍然