Pineapple

- luận, luân

♦ Phiên âm: (lùn, lún)

♦ Bộ thủ: Ngôn ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()lùn
1.
2. ,
3.
4.
5.
6.
7. (Danh từ) Họ。
, : ()lún
1. ”,
2. 〔论语
3. ”,


Vừa được xem: 鴻廣部門施工什扶持