VN520


              

Phiên âm :

Hán Việt :

Bộ thủ : Ngôn (言, 讠)

Dị thể :

Số nét : 5

Ngũ hành : Mộc (木)

: (記)jì
1. 把印象保持在脑子里: 记忆.记取.记性.博闻强记.
2. 把事物写下来: 记录.记功.记者.
3. 记载事物的书册或文字: 游记.日记.大事记.
4. 符号, 标识: 印记.标记.记号.
5. 古时的一种公文: 奏记.笺记.
6. 皮肤上的生下来就有的深色斑: 胎记.
7. 量词, 指打一下: 给他一记耳光.


Xem tất cả...